Hemtjänst; vad är det och när ska man överväga den?

Vi pratade häromveckan om hemtjänst min syster och jag, om hur åldrandet kan bära många motgångar, särskilt för äldre personer som bor ensamma. Den dagliga rutinen kan bli tröttsam och svår för äldre även för dem som upplever hälsoproblem. Hemtjänster syftar till att göra livet för äldre lättare och värdigare.

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst är en grupp professionella stödtjänster som gör det möjligt för en person att leva tryggt i sitt hem, att ge dem hjälp med de flesta – om inte alla – uppgifter i vardagen. I grund och botten erbjuds hemtjänst av professionella vårdgivare som besöker klientens hem och ger dem en hjälpande hand med sin vardag, vilket gör att de kan leva sitt liv självständigt. Det skiljer sig från den vård som ges på äldreboenden som kliniker eller vårdhem.


Gå inte miste om den intressanta bloggen Watty!


Vad består den av?

Hemtjänst omfattar många delar. Beroende på personens behov och preferenser när det gällande deras tillstånd eller bara önskan att göra livet enklare, under hemtjänstens paraply ingår tjänster som:

 1. Matlagning
 2. Kontakt med aktörer eller myndigheter
 3. Hygien
 4. Transport
 5. Medicinering
 6. Städning

Mer detaljerat kan dessa tjänster hjälpa personen i vardagen att:

 1. Gå upp ur sängen på morgonen, tvätta, bada och klä på sig.
 2. Använda toaletten och kontinenshjälpmedel.
 3. Förbereda mat och dryck samt se över att de äts.
 4. Hålla rent i huset och göra tvätten.
 5. Följa läkarens ordinationer och få eller bli påmind om att ta läkemedel.
 6. Få anpassad omvårdnad av en professionell sjuksköterska ifall behovet finns.
 7. Hantera och betala räkningar eller andra myndighetsbehov.
 8. Handla från affären eller få stöd när de handlar.
 9. Komma ut ur huset, delta i sociala evenemang, hobbyer eller aktiviteter
 10. Träffa vänner eller familj.
 11. Ha sällskap eller övervakning (vilket kan vara avgörande för personer med demens eller Alzheimers sjukdom).
 12. Förbereda sig inför en natts sömn.

Utbudet av tjänster är brett och att ha en personlig assistent för finns som hjälp i nästan varje aspekt av ens liv.


Få fler tips och råd från hemsidan mariamelee!


Hur bedrivs hemtjänst?

Återigen, beroende på personens särskilda behov, kan vårdgivare besöka klientens bostad från en gång i veckan under några timmar, till dygnet runt, inklusive eventuell boendevård där assistenten sover över. Den intresserade kan vända sig till en privat vårdgivare själv, en hemtjänstleverantör, eller den kommun där där de bor och välja de yrkesverksamma som de tycker om.

Vilka är dess fördelar?

Klienter som får hemtjänst kan resultera i lägre kostnader, få likvärdig om inte bättre vård, och som rapporter har visat få ökad tillfredsställelse till skillnad från andra vårdgivande miljöer. Dessutom behöver de inte lämna sitt hem eller få sina rutiner störda på något sätt.

Om du eller någon i din familj funderar på hemtjänst i Göteborg eller Mölndal är Alma Vård & Omsorg ett lokalt alternativ.

Tyckte du om den här artikeln? Kanske vill du läsa mer om hälsa och annat, kolla in den här bloggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *